МЕТОДИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ


ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР ВЧИТЕЛІВ ОСНОВ ХРИСТИЯНСЬКОЇ ЕТИКИ

«Особливості застосування технології змішаного навчання на уроках основ християнської етики»

26 березня 2021 року у Тернопільському ОКІППО на платформі сервісу відеоконференцій Google Meet відбувся семінар для учителів основ християнської етики «Особливості застосування технології змішаного навчання на уроках основ християнської етики».

З вітальним словом та розкриттям теми «Деякі аспекти нейропсихологічних особливостей дистанційного та змішаного навчання» звернулася Марія Мартинів, заступник директора з науково-педагогічної та виховної роботи ТОКІППО. При розробці нових методик викладання слід враховувати нейропсихологічні особливості здобувачів освіти, їх здатність сприймати нові методи і форми навчання.


Світозара Хома, завідувачка центру виховної роботи, захисту прав дитини та громадянської освіти інституту, у своєму виступі «Виховний аспект освітнього процесу в умовах змішаного навчання» акцентувала увагу на актуальності проблеми реалізації усталених освітніх та виховних практик в сучасних освітніх реаліях, необхідність їх інтенсивного, операційного трансформування, знаходження нових каналів забезпечення виховного процесу.

Оксана Городецька, доцент кафедри менеджменту і методології освіти ТОКІППО, кандидат педагогічних наук, розкрила тему «Технологія змішаного навчання як інновація дистанційної освіти». Змішане навчання, за своєю суттю, є результатом поєднання моделей традиційного навчання із сучасними електронними технологіями, які дають змогу дистанційної взаємодії учасників освітнього процесу та мобільності суб’єктів навчання з метою оптимізації освітнього процесу та підвищення якості освіти.


Тетяна Магера, завідувачка відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності ТОКІППО, проаналізувала вітчизняний та зарубіжний досвід реалізації змішаного навчання, яке утворилось на базі дистанційного. Проведені численні дослідження ефективності традиційного, онлайн- та змішаного навчання визначили перспективність і результативність методик змішаного навчання. Модернізація освіти в більшості зарубіжних закладів спрямована на реалізацію змішаного навчання, застосування нових засобів інформаційно-комунікаційних технологій, створення електронних ресурсів для забезпечення навчального процесу за методикою змішаного навчання та розробці інноваційних навчальних програм з усіх освітніх напрямків.

Сьогодні змішане навчання – найбільш оптимальне рішення для освітян, проте цей формат має як переваги, так і недоліки. Для якісної організації освітнього процесу маємо чітко розуміти всі нюанси. Галина Герасимчук, методист відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності ТОКІППО, розповіла про переваги та недоліки змішаного навчання.

Тетяна Сергуніна, кандидат філологічних наук, методист відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності ТОКІППО, проаналізувала моделі змішаного навчання. Вчителі основ християнської етики дізналися про ротаційну, гнучку, доповнену віртуальну та інші моделі, можливість впровадження їх на уроці. Доповідач розповіла про особливості планування та проведення уроку основ християнської етики на основі моделі «зміна робочих зон» і теми «Іван Хреститель».


Про медіадидактичні особливості використання мультфільмів на уроках основ християнської етики при змішаному навчанні доповіла Лілія Мудрик, методист центру виховної роботи,захисту прав дитини та громадянської освіти ТОКІППО. Учасники семінару розглянули принципи дії механізму формування в дітей соціальних установок і цінностей під впливом мультиплікаційних фільмів, критерії добору якісних мультфільмів. Доповідачем були представлені види мультфільмів: пісочна, пластилінова анімація, мультфільми 3D, LEGO тощо.

Для вчителів основ християнської етики Інною Сіньковською, завідувачкою науково-педагогічної бібліотеки ТОКІППО, був підготовлений рекомендаційний бібліографічний список газетно-журнальних статей «Форми і методи навчання та виховання».


Семінар завершився обміном думок та виробленням рекомендацій.


ОБЛАСНИЙ СЕМІНАР В РЕЖИМІ ОНЛАЙН «ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ» 

24 лютого 2021 року  проведено обласний семінар в режимі онлайн «Формування читацької компетентності на уроках зарубіжної літератури за допомогою інтерактивних технологій» для вчителів зарубіжної літератури. Метою проведення семінару було ознайомлення вчителів із основними методами та прийомами формування читацької компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури, шляхами прищеплення дітям любові до читання; заохочення працівників освіти до використання нових технологій у навчанні; створення та використання власних методичних ідей аналізу художніх текстів.


Ч
уловський Богдан Степанович, кандидат філологічних наук, доцент, виступив із цікавою доповіддю «Читання художньої літератури як засіб розвитку ключових умінь і здібностей для життя та успіху». Доповідачем було піднято питання, як зацікавити учнів читанням, показати роль читання саме художніх творів зарубіжної літератури для формування фонових знань людини, розвитку ерудиції людини через знання прецедентних текстів тощо.


Сергуніна Тетяна Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, методист відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності ТОКІППО у своєму виступі «Методика формування читацької компетентності учнів на уроках зарубіжної літератури» розповіла про пріоритетні методи вирішення проблеми розвитку читацьких компетентностей у середніх та старших класах ЗЗСО (репродуктивно-творчий та дослідницький). Учитель повинен розвивати у дітей компетентність у репродукуванні, у формулюванні критичної оцінки, у висловлюванні власної оригінальної думки тощо. Доповідач представила та дала коротку характеристику основним інтерактивним методам навчання, які може використовувати вчитель на уроці зарубіжної літератури для формування читацької культури учнів, розвитку критичного та творчого мислення , навичок самостійного аналізу прочитаного тощо.

Учасники обласного семінару були раді почути цікаві та інформативно наповнені виступи методистів-практиків, які працюють у ЗОШ і використовують різноманітні методи навчання учнів на своїх уроках.


Демида Ольга Романівна, вчитель-методист зарубіжної літератури Настасівської ЗОШ І-ІІІ ст. Великоберезовицької ОТГ виступила на тему «Мистецтво читання як основний вид діяльності школярів у світлі сучасного змісту літературної освіти». Методист під час доповіді активно спілкувалась з аудиторією і запропонувала багато цікавих власних методичних напрацювань для використання на уроках зарубіжної літератури.

Чоловська Ольга Сильвестрівна, вчитель зарубіжної літератури Борщівської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 презентувала цікаву доповідь «За методикою серця» (ідеї до зближення дітей з текстом). Учитель поділилась своїми роздумами про сучасний стан читацької активності учнів, про шляхи зацікавлення дітей художнім твором та власним творчим досвідом викладання зарубіжної літератури.

Ярмолицька Світлана Олегівна, методист навчально-методичного центру психологічної служби і соціальної роботи ТОКІППО, ознайомила вчителів із темою «Психологічні проблеми формування читацької компетентності в учнів». Методист охарактеризувала психологічний аспект формування читацької компетентності учнів, роль вчителів та батьків у зацікавленні дітей художніми творами, необхідність індивідуального підходу до кожної дитини тощо.

Технічний супровід проведення заходу здійснила методист центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти Мочук Оксана Богданівна.


ВЕБІНАР «ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДИКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ З МЕТОЮ ЗРОСТАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКЛАДАННЯ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ»


 16 листопада 2020 року відбувся вебінар «Використання методики змішаного навчання з метою зростання ефективності викладання зарубіжної літератури». 


        Вебінар організовано, щоб підготувати вчителів зарубіжної літератури до використання технології змішаного навчання; дослідити особливості, переваги, недоліки та нейропсихологічні особливості змішаного навчання; ознайомити з методикою проведення змішаного навчання; спонукати працівників освіти створювати свої власні моделі змішаного навчання згідно поданої методики на основі українського та зарубіжного досвіду для зростання ефективності викладання зарубіжної літератури.Магера Тетяна Володимирівна
, методист відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності ТОКІППО, проаналізувала вітчизняний та зарубіжний досвід реалізації змішаного навчання. У доповіді було чітко сформульовано різницю між змішаним та дистанційним навчанням, роль змішаного навчання у підвищенні успішності учнів у школах Бразилії, США, Мексики та європейських країн. Було розглянуто основні платформи, на яких здійснюється змішане навчання, та основні моделі такого навчання, які використовуються у практиці навчання у країнах світу та в Україні.

  

У виступі Герасимчук Галини Ігорівни, методиста відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності ТОКІППО, були розкриті особливості, переваги та недоліки змішаного навчання. Звернуто увагу на труднощі, з якими зустрічаються вчителі та учні під час запровадження нової технології навчання в умовах сьогодення.


Сергуніна Тетяна Олександрівна
, методист відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності ТОКІППО, розповіла, за якими моделями можна здійснювати змішане навчання. Були охарактеризовані: 1) ротаційна модель і її чотири підвиди: а) ротація за станціями; б) ротація за лабораторіями; в) перевернутий клас; г) індивідуальна ротація; 2) гнучка модель; 3) модель самостійного змішування; 4) поглиблена віртуальна модель. Були охарактеризовані також моделі, що реалізують персоналізований підхід: «Автономна група» та «Особистий вибір». Було також наведено приклад, за якою схемою можна провести урок змішаного навчання у 7 класі на тему: «Йоганн Вольфганг фон Гете (1749–1832) «Вільшаний король»».

Оскільки не існує універсальної моделі змішаного навчання, доповідач заохотила вчителів сформувати власну ефективну модель, зручну для них та учнів: створити чернетку структури курсу зарубіжної літератури. Адже змішане навчання ефективне завдяки цілковитій пристосованості до конкретних умов, матеріалу і навіть потреб конкретного класу.


Неоціненним підґрунтям для вчителів щодо впровадження змішаного навчання у загальноосвітніх закладах став виступ Мочук Оксани Богданівни, методиста центру інформатики, інформаційно-комунікаційних технологій і дистанційної освіти ТОКІППО, яка розповіла про використання хмарних сервісів Google в роботі вчителя зарубіжної літератури ЗЗСО. Для багатьох вчителів це є важке питання, бо не всі вони (особливо гуманітарії) досконало володіють комп’ютерними технологіями. Це є перешкодою для оволодіння новими освітніми технологіями та впровадження їх у навчальний процес. Зокрема – для реалізації змішаного навчання у ЗОШ. Методист у доступній формі розповіла і показала на практиці, як можна використовувати хмарні сервіси Google у роботі вчителя.

З не менш цікавою темою виступила і Мартинів Марія Андріївна, методист, в. о. завідувача відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності ТОКІППО, яка охарактеризувала деякі аспекти нейропсихологічних особливостей дистанційного та змішаного навчання. При розробці нових методик викладання обов’язково слід враховувати нейропсихологічні особливості учнів, їх здатність сприймати нові методи і форми навчання. Особливо це актуально під час запровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

 

Немає коментарів:

Дописати коментар