вівторок, 12 жовтня 2021 р.

Про методичний семінар – тренінг із пілотування модельної навчальної програми «Культура добросусідства» для 5-6 класів у 2021/2022 навчальному році

 


З 06 по 10 жовтня 2021 р.  у м. Ірпіні відбувся методичний семінар-тренінг із пілотування модельної навчальної програми «Культура добросусідства» для 5-6 класів у 2021/2022 навчальному році. У даному семінарі-тренінгу взяла участь Стрийвус Наталія Богданівна, методист, відділу організаційно-методичної та інформаційно-видавничої діяльності Тернопільського обласного комунального інституту післядипломної педагогічної освіти, і отримала сертифікат за програмою підвищення кваліфікації педагогічних працівників «Викладання інтегрованого курсу  "Культура добросусідства" у 5-6 класах». 

Упродовж п’яти днів учасники не лише підвищували рівень власної професійно-педагогічної, соціально-здоров’язбережувальної, громадянської, загальнокультурної компетентностей, а й отримали великий багаж теоретичних знань та практичних умінь щодо викладання курсу «Культура добросусідства».


«Культура добросусідства» ­­– єдиний унікальний український інтегрований наскрізний курс від дошкільної до вищої освіти та навчання дорослих (учителів, батьків), який спрямований на формування власної ідентичності та готовності до змін через усвідомлення своїх прав і свобод, осмислення зв’язків між історією і теперішнім життям, плекання активної громадянської  позиції на засадах демократії та поваги до прав людини, набуття досвіду співжиття за демократичними процедурами.


Як зазначають організатори, основна ідея курсу полягає в тому, щоб допомогти педагогам, а відтак і здобувачам освіти, навчитися жити у злагоді з собою й плекати гармонійні відносини з навколишнім світом; бути справжніми громадянами своєї держави, свого народу; володіти вміннями генерувати інноваційні ідеї, ухвалювати прогностичні рішення, критично мислити та аналізувати інформацію, розуміти значення права, цікавитися суспільним, політичним та економічним життям. А головне − мати активну життєву позицію, бути готовими до практичного втілення в життя ідей, на яких будується демократичне суспільство, і гідно виховувати нове покоління українців.


Доцільно зазначити, що  відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 липня 2021 року № 795 модельній навчальній програмі «Культура добросусідства. 5-6 класи» (автори: М.А. Араджионі, О.Г. Козорог, Н.І. Лебідь, В.І. Потапова, І.К. Унгурян) для закладів загальної середньої освіти надано гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України». Програма «КД»  стала однією з 75 модельних навчальних програм для базової середньої освіти, у змісті яких реалізуються концептуальні засади нового Державного стандарту базової середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 року № 898. 

 

Немає коментарів:

Дописати коментар